Boris fan'e Rispinge
(born 13.08.2002, McWilliams Michael x McWilliams Wiske )
Naika van't Brugske
(born 14.07.1999, Floris van't Brugske x Birca van't Brugske )


Owner: Anja & Thomas Grunau, Germany
   
Boris & Naika
Boris