Lyra Vår Letsager
07.10.06
Owner Annette Hansen (N)
Breeders: Han & Mirjam Busser - Kennel Vår Letsager (NL)